ANP

Van Rey geeft strijd niet op

De corruptiezaak tegen Jos van Rey krijgt een vervolg. De Roermondse politicus stapt naar de Hoge Raad. Ook projectontwikkelaar Piet van Pol vecht zijn veroordeling door het hof aan.

Onterecht en onjuist. En op sommige punten zelfs onverteerbaar. Zo heeft oud-wethouder Jos van Rey de conclusies van het gerechtshof in Den Haag ervaren, aldus zijn advocaat Gitte Stevens in een gisteren verspreid persbericht. Daarin maakte ze de gang naar de Hoge Raad bekend, de hoogste gerechtelijke instantie. Even later gaf Peer Szymkowiak namens projectontwikkelaar Piet van Pol aan dat ook die in cassatie gaat.

Het hof veroordeelde Van Pol vorige maand tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een boete van 40.000 euro voor omkoping.

Verbod

Van Rey kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf wegens corruptie, verkiezingsfraude, schending ambtsgeheim en witwassen. Als bijkomende straf legde het hof hem een verbod op om twee jaar een bestuurlijk ambt uit te oefenen. Daarmee komt zijn raads- en Statenlidmaatschap niet in gevaar, wel een eventuele comeback als wethouder. De cassatie heeft een opschortende werking. Dat geldt dus ook voor het verbod om wethouder te worden.

De LVR, de partij van Van Rey, vindt het veel te vroeg om nu al in te gaan op vragen of een comeback tot de mogelijkheden behoort. „Eerst de verkiezingen afwachten”, zegt fractievoorzitter Dré Peters. Om eraan toe te voegen dat wat hem betreft Jos van Rey niets te verwijten valt. ,,Maar ik ben geen rechter.”

Pijnpunten

In haar persbericht geeft advocate Stevens een aantal pijnpunten aan waarover de Hoge Raad zich naar haar mening moet buigen. Zo is de verdediging het oneens met het hof dat de donaties aan campagne-bv Liba als omkoping gezien kunnen worden. Daarnaast bracht het hof geen scheiding aan tussen de vriendschapsbanden van de politicus en de projectontwikkelaar en de zakelijke band van Van Pol met de gemeente. Ten onrechte, meent zowel Stevens als haar collega Szymkowiak. Van Pol heeft nooit het oogmerk gehad Van Rey om te kopen, meent Szymkowiak.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde beide verdachten tot taakstraffen. Het hof tilde naar eigen zeggen ernstiger aan de bewezen feiten en koos voor Van Rey voor een voorwaardelijke celstraf en een beroepsverbod. Volgens Stevens is dat juist een mildere straf, maar ook die is voor Van Rey niet acceptabel.

Wanneer de Hoge Raad zich over de zaak buigt, is nog niet bekend.